Naprawy i konserwacje

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu konserwacji oraz napraw wszelkiego typu urządzeń dźwigowych.

Zajmujemy się konserwacją i naprawą urządzeń dźwigowych zarówno w budynkach mieszkalnych jaki i wszystkich rodzajach budynków służby zdrowia, administracji publicznej i innych miejscach, które wymagają od nas natychmiastowego i zorganizowanego działania.

Konserwacja urządzeń prowadzona jest w celu zmniejszenia ryzyka awarii dźwigu.

Niektórych awarii jednak nie da się przewidzieć. W takim przypadku niezbędna jest naprawa.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności naprawczych,Klient informowany jest o zakresie prac, kosztach i czasie naprawy.

Do badań okresowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego przygotowujemy urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta, oraz wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne.

Naprawiamy i prowadzimy konserwację urządzeń t.j.

Dźwigi

– Osobowe
– Towarowe
– Towarowo-osobowe
– Szpitalne
– Specjalne
– Samochodowe

Platformy dla osób niepełnosprawnych

– Pionowe
– Krzesełkowe

Wciągniki
Suwnice
Dźwigniki
Podnośniki samochodowe

Naprawy i konserwacje

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu konserwacji oraz napraw wszelkiego typu urządzeń dźwigowych.

Zajmujemy się konserwacją i naprawą urządzeń dźwigowych zarówno w budynkach mieszkalnych jaki i wszystkich rodzajach budynków służby zdrowia, administracji publicznej i innych miejscach, które wymagają od nas natychmiastowego i zorganizowanego działania.

Konserwacja urządzeń prowadzona jest w celu zmniejszenia ryzyka awarii dźwigu.

Niektórych awarii jednak nie da się przewidzieć. W takim przypadku niezbędna jest naprawa.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności naprawczych,Klient informowany jest o zakresie prac, kosztach i czasie naprawy.

Do badań okresowych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego przygotowujemy urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta, oraz wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne.

Naprawiamy i prowadzimy konserwację urządzeń t.j.

Dźwigi

– Osobowe
– Towarowe
– Towarowo-osobowe
– Szpitalne
– Specjalne
– Samochodowe

Platformy dla osób niepełnosprawnych

– Pionowe
– Krzesełkowe

Wciągniki
Suwnice
Dźwigniki
Podnośniki samochodowe

Zakład posiada niezbędne uprawnienia i certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

ZEUD 2017. All Rights Reserved