Pomiary elektryczne

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pomiary elektryczne muszą być wykonywane regularnie aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo.

Wykonuje pomiary elektrycznye urządzeń transportu bliskiego, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Celem pomairów jest dokladne sprawdzenie czy instalacja i wszystkie jej elementy znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację.

Pomiary przeprowadzane są certyfikowanymi miernikami renomowanej, Polskiej firmy SONEL, które są na bieżąco legalizowane.

Umożliwiają nam on wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej przed przekazaniem obiektu do eksploatacji oraz pomiarów okresowych w trakcie jej eksploatacji.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz wyspecjalizowaną kadrą co umożliwiają nam kompleksowe wykonanie usługi wraz z dokumentacją z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Oferujemy wykonanie
następujących prac
kontrolno-pomiarowych:

Pomiary rezystancji kabli

Pomiary rezystancji uziemień

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiary instalacji odgromowych

Pomiary natężenia oświetlenia

Badania wyłączników różnicowoprądowych

Pomiary elektryczne

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pomiary elektryczne muszą być wykonywane regularnie aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo.
Wykonuje pomiary elektrycznye urządzeń transportu bliskiego, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Celem pomairów jest dokladne sprawdzenie czy instalacja i wszystkie jej elementy znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację.

Pomiary przeprowadzane są certyfikowanymi miernikami renomowanej, Polskiej firmy SONEL, które są na bieżąco legalizowane.

Umożliwiają nam on wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej przed przekazaniem obiektu do eksploatacji oraz pomiarów okresowych w trakcie jej eksploatacji.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz wyspecjalizowaną kadrą co umożliwiają nam kompleksowe wykonanie usługi wraz z dokumentacją z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Oferujemy wykonanie
następujących prac
kontrolno-pomiarowych:

Pomiary rezystancji kabli

Pomiary rezystancji uziemień

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiary instalacji odgromowych

Pomiary natężenia oświetlenia

Badania wyłączników różnicowoprądowych

Zakład posiada niezbędne uprawnienia i certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

ZEUD 2017. All Rights Reserved