M

Montaż i obsługa urządzeń dźwigowych

Serwis i konserwacja

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu konserwacji oraz napraw wszelkiego typu urządzeń dźwigowych.

Zajmujemy się konserwacją i naprawą urządzeń dźwigowych zarówno w budynkach mieszkalnych, jaki np. budynki służby zdrowia, budynki administracji publicznej i innych miejscach, które wymagają od nas natychmiastowego i zorganizowanego działania.

Serwis
i konserwacja

Konserwacja urządzeń prowadzona jest w celu zmniejszenia ryzyka awarii dźwigu. Niektórych awarii jednak nie da się przewidzieć.

W takim przypadku niezbędna jest naprawa.

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności naprawczych, informujemy klienta o szczegółowym zakresie prac, kosztach i przewidywanym czasie naprawy.

Przygotowujemy urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta oraz wykonujemy niezbędne pomiary elektryczne.

Każda z wykonywanych przez nas usług naprawy lub konserwacji urządzenia, wykonywana jest z najwyższą starannością, dzięki czemu badania okresowe dokonywane przez Urząd Dozoru Technicznego to czysta formalność.

Serwisujemy
i prowadzimy
konserwacje:

 • Windy
 • Osobowe
 • Towarowe
 • Towarowo-osobowe
 • Szpitalne
 • Specjalne
 • Samochodowe
 • Wciągniki
 • Suwnice
 • Dźwigniki
 • Podnośniki samochodowe
 • Platformy dla osób niepełnosprawnych