M

Montaż i obsługa urządzeń dźwigowych

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne urządzeń transportu bliskiego, które podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pomiary elektryczne muszą być wykonywane regularnie aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo.

Celem pomairów jest dokladne sprawdzenie czy instalacja i wszystkie jej elementy znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację.

Pomiary wykonujemy
certyfikowanymi
miernikami, Polskiej
firmy SONEL.

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem oraz wyspecjalizowaną kadrą co umożliwiają nam kompleksowe wykonanie usługi wraz z dokumentacją z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Montujemy
i modernizujemy

  • Pomiary rezystancji kabli
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary impedancji
    pętli zwarcia
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Pomiary natężenia oświetlenia

  • Badania wyłączników różnicowoprądowych